Dit is mijn lijf:Over de – schuldige? – relatie tussen seksueel geweld en de offertheologie van de Catechismus van de Katholieke Kerk binnen de context van het debat over seksueel geweld

Abstract

De offertheologie in de Catechismus van de Katholieke Kerk (1995, CKK) vormt de kern van de leer en de moraal van die kerk. Met deze theologie heeft deze kerk een eigen positie en rol in het – publieke debat – over seksueel geweld zoals dat bijv. in de Raad van Europa gevoerd wordt. In dit onderzoek gaat het er over of de tekst van deze theologie mede een factor zou kunnen zijn van het fenomeen seksueel geweld – zoals bijv. gedefinieerd in Het Verdrag van Istanbul (2011) van de Raad van Europa? Cultuurwetenschappers als Mieke Bal, Franz Hinkelammert en Alice Miller hebben aangetoond dat bijbelteksten over Eva en Adam (Genesis 3) en over Isaak en Abraham (Genesis 22), alsmede interpretaties daarvan, teksten zijn die vaak elementen van geweld bevatten. En juist deze bijbelteksten hebben een fundamentele betekenis in die offertheologie, gelet ook op diens verstaan van het dagelijks leven van mensen, met diens noties over lichaam en ziel, over “de natuurlijke relatie” tussen man en vrouw en over het offer. Met de kritische analysemethodes van Bal e.a. wordt de CKK nagelezen op interpretaties van die Genesisverhalen en op de betekenissen van diens notie van het Offer van Christus. Het onderzoek laat zo zien hoezeer juist het offerconcept van deze catechismus van het machtsinstituut Rooms-Katholieke Kerk, seksueel geweld met verschillende manieren en in verschillende gremia, van biechtstoelen tot de Heilige Stoel, onzichtbaar maakt, versluiert of legitimeert

    Similar works