Proposta de digitalització del patrimoni turístic immaterial de Cullera: creació del Museu Etnològic de Cullera

Abstract

La consciència global sobre la importància que té el patrimoni immaterial per al turisme està en constant creixement, actualment, la societat està en la cerca l'autenticitat dels territoris, allò que és autèntic davant un munt de còpies. És per això que sorgeix la necessitat de poder oferir els recursos intangibles d'una forma continuada tant als turistes com als mateixos residents, i així, fomentar el sentiment de pertinença i poder compartir aquests costums amb individus d'altres cultures. D'aquesta manera, i a causa de la reduïda pràctica d'aquest tipus d'accions, es fa una proposta per a dur a terme la digitalització d'aquests recursos turístics immaterials mitjançant diversos processos, aplicat més concretament al cas de Cullera

    Similar works