Un triomf inesperat : l'exposició universal de Barcelona 1888 : una mirada a través dels fons de l'Arxiu Municipal Contemporani

Abstract

Forma part de la col·lecció: Barcelona, Ciutat i Barri

    Similar works