Anàlisi de la implementació del model híbrid als centres educatius de Catalunya

Abstract

Informe de Recerca: Projecte Pilot d'Educació HíbridaEn el context de pandèmia que hem viscut aquest darrer any, el Departament d’Educació va encarregar a l’Institut de Recerca en Educació un projecte de recerca que acompanyés la promoció de l’educació híbrida com a resposta de qualitat i equitat educativa en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya.Des del Departament d’Educació s’ha impulsat el projecte pilot per a un grup de centres, per poder identificar i impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i relacionals singulars dels centres educatius, des d’una perspectiva competencial i inclusiva de l’educació.Amb la nostra recerca pretenem observar, recollir i analitzar informació de tots els agents implicats: docents, estudiants i famílies, que ens permeti repensar l’acció educativa en els diferents àmbits, de manera que es puguin proposar recomanacions que facilitin als centres educatius la posada en marxa de l’educació híbrida, no només com una mesura d’emergència, sinó també com una estratègia possible en el nou context generat amb i des de la pandèmia

    Similar works