Vuokratyö osana lääkärin urapolkua

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen on vasta valmistuneen lääkärin urapolku ja minkälaisessa roolissa vuokratyö siinä voisi olla. Ajatuksena oli selvittää voisiko kyseiseen urapolkuun kuulua vuokratyötä, muutenkin kuin vain satunnaisina jaksoina. Haluttiin myös selvittää, näkevätkö vastavalmistuneet lääkärit sekä viimeisten vuosien lääketieteen opiskelijat vuokratyötä mahdollisuutena vai vain väliaikaisena ratkaisuna työllistyä. Tutkimus toteutettiin Turun lääketiedepäivillä 3-5.11.2015. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana viidennen ja kuudennen vuoden opiskelijoilla sekä vuosina 2013 - 2015 valmistuneilla lääkäreillä, oli mahdollisuus osallistua tutkimukseen täyttämällä tutkijan tekemä kysely. Kysely sisälsi pääsääntöisesti monivalintakysymyksiä sekä muutaman tarkentavan avoimen kysymyksen. Kyselyyn vastasi 27 henkilöä, joista 16 oli opiskelijoita ja 11 lääkäriä. Kyselyn tuloksista selvisi, että suurin osa kyselyyn vastanneista ei nähnyt vuokratyötä osana urapolkua, vaan ennemminkin väliaikaisena vaihtoehtona. Opiskelijat pitivät vuokratyön tekoa tulevaisuudessa todennäköisempänä kuin lääkärit. Opinnäytetyön avulla saatiin arvokasta tietoa lääkäreiden urapolusta. Lääkäreiden urapolut vaihtelevat yksilöiden mukaan, mutta saamalla edes osviittaa siitä, minkälaiset ovat lääkäreiden tulevaisuuden suunnitelmat, on vuokratyötä tarjoavien yritysten helpompi kohdentaa markkinointiaan tietyssä ura vaiheessa oleville lääkäreille

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image

    Available Versions