La Societat de la Informació i del Coneixement i l’Educació Social

Abstract

Enllaç al recurs: http://webquest.ub.edu/site/890-la-societat-de-la-informacio-i-del-coneixement-i-leducacio-social/Aquest document és la fitxa de Webquest “La Societat de la Informació i del Coneixement i l’Educació Social ” de l’assignatura “Usos, Possibilitats i Límits de les TIC” de primer curs del grau d’Educació Social UB. Es tracta d’una assignatura obligatòria de 6 ECTS. És una webquest que s’ha aplicat des del curs 2016-2017 amb les actualitzacions corresponents, i s’ha aplicat en el grup M4 (professor Marc Fuertes Alpiste) i en algunes edicions també al grup M3 (professores Núria Molas Castells i Cristina Galván Fernández). Aquesta activitat aborda la totalitat dels continguts del pla docent de l’assignatura. Aquesta activitat d’indagació suposa una “problemàtica” enfocada a respondre la següent pregunta general: “Què és la Societat de la Informació i del Coneixement?” Per poder respondre-la us proposem un parell de subpreguntes més concretes que haurien de conduir l’activitat d’indagació: a) Quins canvis s’estan produïnt en 5 diferents nivells de la societat? Economia, Demografia, Educació, Política, Cultura. b) Quines implicacions tenen aquests canvis en l’àmbit socioeducatiu

    Similar works