Rúbrica d’avaluació de la presentació de les actuacions de la pedagogia.

Abstract

Enllaç directe a la rúbrica (dins la webquest): http://webquest.ub.edu/site/810-mapa-dels-ambits-i-dactuacions-de-la-pedagogia-2/files/2016/02/rubrica_fase_2_imatge.png. Podeu accedir-hi directament des de recurs relacionatEl present recurs és la rúbrica que conté els criteris d’avaluació de la presentació de les actuacions (sub-àmbits) de la pedagogia, relatius a la Fase 2 de la webquest (Activitat 2: Els àmbits concrets d’actuació del pedagog/a). La rúbrica avalua la presentació (tant el material emprat per fer la presentació com la realització de la presentació en sí) que els estudiants han de preparar i dur a terme. La rúbrica es posa a disposició dels estudiants des del primer moment que comença l’activitat. Els criteris es comenten amb els estudiants per tal que els comprenguin. Si cal, es pot demanar el seu parer sobre els mateixos i afegir-ne algun de forma reflexionada i consensuada

    Similar works