Integreren van leren in school en praktijk

Abstract

Samenwerking tussen school en bedrijf krijgt steeds meer aandacht, maakt blijkt nog moeilijk te realiseren. Samenwerkingsverbanden op bestuurs- en directieniveau, al dan niet in regionaal verband, worden gesloten maar op leerlingniveau zijn de verbanden weinig merkbaar: het geleerde en de begeleiding op school staat veelal los van die in de beroepspraktijk. Dit was de aanleiding voor de Stichting OOM en A+O om in juni 2013 het project ‘Integreren van leren in school en beroepspraktijk’ goed te keuren, met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de samenwerking op begeleidersniveau om het leren op leerlingniveau meer loopbaangericht vorm te geven

    Similar works