Avoin, säilyttävä, uudistuva. Turun yliopiston kirjasto 1921–2021

Abstract

Turun yliopiston kirjasto täytti 100 vuotta vuonna 2021. Kirjaston juhlajulkaisussa juhlistetaan yliopiston kirjaston ensimmäistä vuosisataa. Juhlajulkaisu ei ole perinteinen historiikki vaan lähtökohtana on julkaista artikkelikokoelma, joka valottaa kirjaston roolia akateemisessa tutkimuksessa ja opiskelussa. Teos koostuu puheenvuoroista, joissa tarkastellaan modernin kirjaston palvelujen ja kokoelmien merkitystä tämänhetkisellä tieteen teon kentällä. Lähtökohtana on tieteentekijöiden näkökulma: mitä kirjasto heille tarjoaa, miten he ovat työssään kirjastoa käyttäneet ja mitä he toivoisivat tulevaisuuden tieteelliseltä kirjastolta. Julkaisu koostuu 14 kirjoituksesta, joissa eri tieteenalojen ja sidosryhmien edustajat käsittelevät yleistajuisesti kirjaston palvelupaletin osia. Lisäksi kirja on runsaasti kuvitettu teemaan sopivilla kuvilla

    Similar works