L'Oberta en Obert (O2). Anàlisi del repositori institucional de la UOC i propostes de millora

Abstract

Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Francesc García GrimauEn els darrers anys, la ciència oberta ha esdevingut una de les grans protagonistes de l’entorn universitari i de recerca. La ciència oberta ha transformat la visió de la pròpia recerca, focalitzant-se no només en l’accés obert i la disponibilitat de les publicacions i les dades, sinó posant èmfasi també en la transferència del coneixement a la societat i l’impuls de la qualitat i l’impacte de la ciència. Així doncs, cada vegada més, les universitats aposten per un model de coneixement obert, on la disponibilitat i l’accessibilitat d’aquest esdevé una garantia d’èxit en la difusió del coneixement de la pròpia institució. Els repositoris institucionals són els que fan aquesta funció, la de recollir, difondre i preservar les publicacions digitals en accés obert de la comunitat universitària. D’aquesta manera, el repositori esdevé una eina essencial per tots aquells usuaris que volen tenir accés al coneixement o que, per altra banda, volen utilitzar- lo per difondre el seu propi treball. El repositori institucional O2 (Oberta en Obert) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) compleix aquesta funció. Responent a la política institucional de la UOC

    Similar works