9 research outputs found

  Ageing and silver economy in Podlaskie

  Get PDF
  Konsekwencj─ů starzenia si─Ö spo┼éecze┼ästw s─ů zmiany struktury gospodarki, a jej srebrny sektor nabiera wtedy szczeg├│lnego znaczenia, za┼Ť dynamika jego rozwoju mo┼╝e hamowa─ç spadek wzrostu. Jednak┼╝e mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania szans, jakie daje starzej─ůca si─Ö populacja, znacz─ůcy w┼Ťr├│d niej odsetek senior├│w, powstaj─ů w spo┼éecze┼ästwach czy grupach spo┼éecznych o wysokim poziomie zamo┼╝no┼Ťci. Deklaracje i dzia┼éania r├│┼╝norakich organizacji mi─Ödzynarodowych nie doprowadz─ů do ÔÇ×wdro┼╝eniaÔÇŁ srebrnej gospodarki wsz─Ödzie, zawsze pojawi si─Ö tu problem finansowania. Natomiast jej rozw├│j b─Ödzie dokonywa┼é si─Ö tam, gdzie przedsi─Öbiorcy i politycy u┼Ťwiadomi─ů sobie potencja┼é ludzi starszych jako: konsument├│w, pracownik├│w, woluntariuszy i w innych rolach spo┼éecznych, dotychczas niedostrzeganych z powodu stereotyp├│w i uprzedze┼ä wobec staro┼Ťci. W┼éa┼Ťnie zmiana zachowa┼ä m┼éodszych i starszych uczestnik├│w procesu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, decydent├│w i podmiot├│w polityki spo┼éecznej warunkuje rozw├│j srebrnej gospodarki. Niemniej jednak w regionach biednych starzenie si─Ö nie daje szansy rozwoju.Among the consequences of ageing are changes in the structure of the economy. The silver sector of the economy is becoming increasingly important, and the dynamics of its development can inhibit the decline in growth. However, only those societies which possess relatively high levels of wealth are able to capitalize on the opportunities presented by an ageing population. The pledges and actions of various international organisations are not enough ÔÇťto implementÔÇŁ silver economy; there will always be the problem of financing. Silver economy will not develop unless entrepreneurs become aware of the potential of senior citizens as consumers, employees, volunteers and occupants of other social roles, previously unnoticed because of stereotypes and prejudices against the elderly. Only change in the behavior of younger and older participants of business, decision-makers and actors of social policy might spur the development of the silver economy. Nevertheless, in poor regions aging st ill does not provide development [email protected] Krystyna Zimnoch ÔÇô Wydzia┼é Zarz─ůdzania, Politechnika Bia┼éostock

  Spółdzielczy sposób gospodarowania w XXI wieku

  Get PDF
  Politechnika Białostocka9310

  Kooperacyjny i komercyjny model biznesowy na polskim rynku

  No full text
  Research background. The history of cooperative enterprises in Poland dates to the middle of XIX century. Despite the long history after the transformation of the central economy into a free market economy the cooperative branch in Poland is drastically diminishing, while in market economies the cooperative business model is an alternative to consumption and production. The ''free choice'' of the market means there is room for everyone. Purpose of the article. The aim of the article is to analyze enterprises based on the cooperative and the commercial business models in terms of their economic results and their social functions on the Polish market. Methods. The article is of theoretical and empirical nature. The theoretical part includes the overview of the two business models. The empirical part consists of a study containing two independent elements. Both were based on the method of analyzing financial reports, available on the Polish Ministry of Finance and The National Court Register (Krajowy Rejestr S─ůdowy ÔÇö KRS) websites. The MS Excel 2016 and applications for creating and reading financial reports by e-KRS were used. Findings & Value added. The results of the first empirical study have confirmed the usefulness of the biggest payer rankings in comparing the economic results of the enterprises based on cooperative business model (CBM) and commercial business model. The results of the second empirical study have shown that applying the criterion of value added in CBM allowed for determining the degree of their social utility. Economic results of the chosen enterprises based on the CBM model turned out to be similar to those of commercial business model but higher in terms of social utility. The presence of the cooperatives among the biggest taxpayer group in Poland confirms their economic results. Social utility was confirmed by gross value added (GVA) distribution structure, which included i.e. participation of members, employees, local budgets and governmental budget. The research, conducted in Poland, covered cooperatives operating only in one country. Therefore, the results may be affected by a cultural factor.T┼éo bada┼ä. Historia przedsi─Öbiorstw sp├│┼édzielczych w Polsce si─Öga po┼éowy XIX wieku. Pomimo d┼éugiej historii, po przekszta┼éceniu gospodarki centralnej w gospodark─Ö wolnorynkow─ů bran┼╝a sp├│┼édzielcza w Polsce drastycznie si─Ö kurczy, podczas gdy w gospodarkach rynkowych model biznesowy sp├│┼édzielni to alternatywa dla konsumpcji i produkcji. ÔÇ×Wolny wyb├│rÔÇŁ rynku oznacza, ze jest na nim miejsce dla wszystkich. Cel artyku┼éu. Celem artyku┼éu jest analiza przedsi─Öbiorstw opartych na sp├│┼édzielczym i komercyjnym modelu biznesowym pod k─ůtem ich wynik├│w ekonomicznych i funkcji spo┼éecznych na polskim rynku. Metody. Artyku┼é ma charakter teoretyczno-empiryczny. Cz─Ö┼Ť─ç teoretyczna zawiera przegl─ůd modeli biznesowych przedsi─Öbiorstw sp├│┼édzielczych i komercyjnych. Cz─Ö┼Ť─ç empiryczna sk┼éada si─Ö z realizacji dw├│ch krok├│w badawczych, uwzgl─Ödniaj─ůcych dwa niezale┼╝ne elementy. Badanie oparto na metodzie analizy sprawozda┼ä finansowych dost─Öpnych na stronach internetowych Ministerstwa Finans├│w oraz Krajowego Rejestru S─ůdowego. Wykorzystano MS Excel 2016 oraz aplikacje do tworzenia i odczytywania raport├│w finansowych przez e-KRS. Wnioski i warto┼Ť─ç dodana. Wyniki pierwszego etapu badania potwierdzi┼éy przydatno┼Ť─ç ranking├│w najwi─Ökszych p┼éatnik├│w w por├│wnaniu do wynik├│w ekonomicznych przedsi─Öbiorstw opartych na modelu biznesu sp├│┼édzielczego (CBM) i modelu biznesu komercyjnego. Wyniki drugiego etapu badania empirycznego wykaza┼éy, ┼╝e zastosowanie kryterium warto┼Ťci dodanej w CBM pozwoli┼éo na okre┼Ťlenie stopnia ich u┼╝yteczno┼Ťci spo┼éecznej. Wyniki ekonomiczne wybranych przedsi─Öbiorstw opartych na modelu CBM okaza┼éy si─Ö zbli┼╝one do wynik├│w komercyjnego modelu biznesowego, ale wy┼╝sze pod wzgl─Ödem u┼╝yteczno┼Ťci spo┼éecznej. Obecno┼Ť─ç sp├│┼édzielni w┼Ťr├│d najwi─Ökszej grupy podatnik├│w w Polsce potwierdza ich wyniki ekonomiczne. U┼╝yteczno┼Ť─ç spo┼éeczna zosta┼éa potwierdzona przez struktur─Ö podzia┼éu warto┼Ťci dodanej brutto (WDB), kt├│ra obejmowa┼éa m.in. udzia┼é cz┼éonk├│w, pracownik├│w, bud┼╝ety lokalne i bud┼╝et rz─ůdowy. Badania prowadzone w Polsce obj─Ö┼éy sp├│┼édzielnie dzia┼éaj─ůce tylko w jednym kraju. Dlatego na wyniki mo┼╝e mie─ç wp┼éyw czynnik kulturowy

  CSR of Cooperatives in the Light of Sustainable Development Goals 2030

  No full text
  Sp├│┼édzielnie s─ů zrzeszeniami os├│b, kt├│re ┼é─ůcz─ů swoje kapita┼éy i tworz─ů przedsi─Öbiorstwa. Ponad 170-letnia historia ruchu sp├│┼édzielczego pokazuje, ┼╝e mo┼╝na m├│wi─ç o sp├│┼édzielczym paradygmacie rozwoju. Jego podstaw─ů jest w┼éasno┼Ť─ç prywatna i rynkowa alokacja zasob├│w, demokratyzm zarz─ůdzania, otwarto┼Ť─ç i tolerancja. Wa┼╝n─ů sk┼éadow─ů sp├│┼édzielczego wzorca rozwoju jest ┼Ťcis┼ée powi─ůzanie z regionem. Lokalno┼Ť─ç przywi─ůzuje cz┼éonk├│w, ich cele i kapita┼é do konkretnego miejsca na ziemi w wyniku czego nie ma spekulacji i pogoni za zyskiem gdzie indziej. Sp├│┼édzielnie jako zrzeszenia ludzi prowadz─ůcych wsp├│lnie i w oparciu o w┼éasne zasoby przedsi─Öbiorstwa realizuj─ů cele swoich cz┼éonk├│w. Jednym z takich cel├│w jest godna praca i ┼╝ycie w bezpiecznym ┼Ťrodowisku spo┼éecznym i przyrodniczym. Dlatego mo┼╝na uzna─ç, ┼╝e sp├│┼édzielnie w ka┼╝dym swoim dzia┼éaniu wdra┼╝aj─ů rozw├│j zr├│wnowa┼╝ony we wszystkich jego aspektach: spo┼éecznym, ekonomicznym i ┼Ťrodowiskowym. Potwierdzaj─ů to inicjatywy realizowane przez sp├│┼édzielnie z ca┼éego ┼Ťwiata, kt├│re swoje dzia┼éania odnosz─ů do konkretnych cel├│w zr├│wnowa┼╝onego rozwoju 2030. Celem artyku┼éu jest zwr├│cenie uwagi na sp├│┼édzielczo┼Ť─ç jako wa┼╝ny obszar spo┼éecznie odpowiedzialnej przedsi─Öbiorczo┼Ťci oraz wykazanie, ┼╝e sp├│┼édzielczo┼Ť─ç mo┼╝na uzna─ç za sprawdzony spos├│b realizacji cel├│w zr├│wnowa┼╝onego rozwoju. Artyku┼é ma charakter teoretyczno-badawczy. Dokonano w nim przegl─ůdu literatury dotycz─ůcej rozwoju zr├│wnowa┼╝onego i spo┼éecznej odpowiedzialno┼Ťci biznesu oraz zbadano sp├│┼édzielcze inicjatywy w ramach cel├│w rozwoju zr├│wnowa┼╝onego zaprezentowane na interaktywnej platformie ÔÇ×Coops for 2030ÔÇŁ. Artyku┼é rozpoczyna spojrzenie na CSR w perspektywie istniej─ůcej teorii i praktyki oraz jej miejsce w rozwoju zr├│wnowa┼╝onym. Nast─Öpnie prze┼Ťledzono ewolucj─Ö cel├│w zr├│wnowa┼╝onego rozwoju. W dalszej cz─Ö┼Ťci przedstawiona zosta┼éa spo┼éeczna odpowiedzialno┼Ť─ç sp├│┼édzielni oraz realizacja przez nie cel├│w zr├│wnowa┼╝onego rozwoju. Artyku┼é ko┼äcz─ů refleksje o tym, ┼╝e potencja┼é sp├│┼édzielni jako formy ludzkiego dzia┼éania prowadz─ůcego do osi─ůgni─Öcia wsp├│lnych cel├│w, w tym cel├│w zr├│wnowa┼╝onego rozwoju, jest r├│wnie┼╝ w XXI wieku aktualny i mo┼╝liwy do zrealizowania.Cooperatives are associations of people who combine their capital and create businesses. More than 170-year history of the cooperative movement shows that it is possible to speak of cooperative development paradigm. It is based on private property and market allocation of resources, democracy of governance, openness and tolerance. An important component of the cooperative model of development is closely linked with a region. Locality attaches members, their goals and capital to their place on the ground. There is no speculation and the pursuit of profit elsewhere. Therefore it can be concluded that cooperatives in all their activities are guided by CSR and implement sustainable development. This is confirmed by initiatives of cooperatives from around the world exhibited at the online platform launched by the ICA ÔÇ×Coops for 2030ÔÇŁ. On that display, cooperativesÔÇÖ actions relate to specific sustainable development goals pointed to horizon of year 2030. Cooperatives create a better world of civil society. The article attempts to show that cooperatives can be considered as proven way to the objective of sustainable development. Cooperative development paradigm is parallel to the paradigm of sustainable development and CSR. This article is of theoretical and research character. Authors have used in this article the literature review and examined cooperative initiatives in the framework of the sustainable development of an interactive platform ÔÇ×Coops for 2030ÔÇŁ. The article begins a new approach to the CSR from the critical perspective and it forecasts changes to this concept. Then authors traced the evolution of sustainable development goals. In the next part is presented the social responsibility of the cooperative and the implementation of the goals of sustainable development. The article ends with reflection that the cooperatives as a form of human activity also in XXI century have the potential to achieve common goals, including the goals of sustainable development
  corecore