229 research outputs found

  Logor Krndija 1945-1948. godine : pokazatelji o broju, starosnoj, rodnoj i zavičajnoj strukturi logoraša i žrtava

  Get PDF
  Autor ukazuje na broj, starosnu, rodnu i zavičajnu strukturu logoraša i žrtava u logoru Krndija 1945. i 1946. godine. Članak se temelji na arhivskoj građi, objavljenim izvorima i opsežnoj literaturi hrvatske i drugih historiografija koje se bave problematikom povijesti podunavskih Nijemaca

  NUMERICAL INDICATORS OF THE VICTIMS OF THE JASENOVAC CAMP, 1941-1945 (ESTIMATES, CALCULATIONS, LISTS)

  Get PDF
  The unresolved and most controversial question of human losses for both Yugoslavia and Croatia in the Second World War is the number of fatalities at the Jasenovac camp. Name lists of human losses in Yugoslavia, and Croatia, in the Second World War and estimates made by historians as well as calculations by demographers often differ considerably. This is because the tallies proffered by estimates, calculations and/or lists of fatalities in the Jasenovac camp fall within an excessively broad range from complete minimization to megalomaniacal claims and they differ greatly from scholar to scholar, and are often rather contingent upon the (current) political climate. Based on the most important sources, historiographic and publicistic, and also statistical/demographic and victimological works, the numerical indicators of the Jasenovac camp fatalities are presented. First the initial, most often arbitrary estimates and claims on the number of fatalities at the Jasenovac camp are shown, followed by statistical/demographic calculations on the Jasenovac camp fatalities. Finally, it is demonstrated that the numerical indicators based on individual names of the Jasenovac camp fatalities based on more systematic research are much more reliable

  What is the purpose of Razum [Sanity]? On Dr. Stjepan Razum’s comment of my review of the book Jasenovac by Professor Ivo Goldstein, PhD, published in Časopis za suvremenu povijest [Journal of Contemporary History] 51 (2019), no. 1

  Get PDF
  The reaction of Vladimir Geiger to Stjepan Razum’s comment of his review of the book Jasenovac by Ivo Goldstein

  Human losses of Croats in World War II and the immediate post-war period caused by the Chetniks (Yugoslav Army in the Fatherland) and the Partizans (People\u27s Liberation Army and the partizan detachment of Yugoslavia/Yugoslav Army) and the Yugoslav Communist authoritities. Numerical indicators

  Get PDF
  On the basis of the most important historiographic, demographic and victimological works, the human losses of Croats caused by the Chetniks/Yugoslav Army in the Fatherland and the Partisans/People’s Liberation Army and Partisan Detachments of Yugoslavia/Yugoslav Army and the newly-established communist authorities are shown. Th is work presents the initial, most often arbitrary estimates and claims, followed considerably more reliable statistical/demographic calculations, and finally individual name and numerical indicators based on more systematic research

  The Political and Ideological Background of the Design and Iconography on the Banknotes of the Kingdom of Yugoslavia, 1929-1941

  Get PDF
  Novac Kraljevine Jugoslavije, 1929. - 1941. godine, kao uostalom i svaki drugi novac u prošlosti i danas, odašilje mnoge simboličke poruke na više razina. Njihovim iščitavanjem može se razumjeti državna, nacionalna, politička, ideološka, gospodarska i kulturna usmjerenost jugoslavenske monarhije, pa i najvažnije mijene kroz koje je prolazila. U članku je prikazana politička i ideološka pozadina dizajna i ikonografije novčanica Narodne banke Kraljevine Jugoslavije za ratne novčane rezerve (novčanice “za potrebe zemaljske odbrane” i “za potpuno izvanredne potrebe”). Te novčanice nisu bile predviđene za redovni optjecaj, pa ili nisu bile izdane ili su puštene u optjecaj (prema svim pokazateljima tek 8. 4. 1941.) tek početkom rata u Jugoslaviji. Tako su u novčanom prometu bile samo kraće vrijeme, do njihova povlačenja i zamjene, pretežito tijekom 1941. godine.The money of the Kingdom of Yugoslavia, 1929-1941, like any other money in the past and present, sends many symbolical messages on several levels, whose reading allows us to understand state, national, political, ideological, economic and cultural conditions, and the most important changes through which the Yugoslav Kingdom passed in the second decade of its existence

  Vladimir Geiger and Suzana Leček, Krivnja i kazna: Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.–1949. [Guilt and Punishment: The Retribution Policy and the Trial of Živan Kuveždić, a Minister in the Government of the Independent State of Croatia, 1948-1949] (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018)

  Get PDF
  Summary of the book in English (Vladimir Geiger and Suzana Leček, Krivnja i kazna: Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.–1949. [Guilt and Punishment: The Retribution Policy and the Trial of Živan Kuveždić, a Minister in the Government of the Independent State of Croatia, 1948-1949] (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018)
  corecore