872 research outputs found

  Contra la indifer猫ncia: catalitzadors de la urbanitat

  Get PDF
  Peer Reviewe

  Nous lligands h铆brids pirazole-猫ter per als catalitzadors de pal路ladi

  Get PDF
  La import脿ncia dels catalitzadors rau en la seva influ猫ncia en la velocitat sobre les reaccions qu铆miques. Si aquests s贸n complexos de coordinaci贸, la seva estructura i els lligands que els conformen s贸n fonamentals per definir el seu comportament. El grup de recerca dirigit per Fina Pons, del Departament de Qu铆mica, ha obtingut nous lligands h铆brids pirazole-猫ter N1-substitu茂ts per als catalitzadors de pal路ladi implicats en la reacci贸 de Heck.La importancia de los catalizadores radica en su influencia en la velocidad sobre las reacciones qu铆micas. Si estos son complejos de coordinaci贸n, su estructura y los ligandos que los conforman son fundamentales para definir su comportamiento. El grupo de investigaci贸n dirigido por Fina Pons, del Departamento de Qu铆mica, ha obtenido nuevos ligandos h铆bridos pirazol-茅ter N1-sustituidos para los catalizadores de paladio implicados en la reacci贸n de Heck.Catalysts are important as they increase the speed of chemical reactions. If these compounds are coordination complexes, their structure and ligands present in the composition are fundamental when defining their behaviour. The research group led by Fina Pons from the Department of Chemistry has synthetised new pyrazole-ether N1- substituted hybrid ligands for palladium catalysts involved in the Heck reaction

  S'obt茅 un catalitzador reciclable

  Get PDF
  Investigadors del Departament de Qu铆mica de la UAB han desenvolupat un catalitzador de ruteni suportat en gel de s铆lice que 茅s reciclable en reaccions de met脿tesi d'alquens. La immobilitzaci贸 d'un catalitzador permet el seu f脿cil reciclatge i, per tant, estalviar diners, ja que els catalitzadors s贸n cars i, encara que no es consumeixen, no sempre es poden recuperar i reutilitzar en altres reaccions.Investigadores del Departamento de Qu铆mica de la UAB han desarrollado un catalizador de rutenio soportado en gel de s铆lice que es reciclable en reacciones de met谩tesis de alquenos. La inmovilizaci贸n de un catalizador permite su f谩cil reciclaje y, por tanto, ahorrar dinero, ya que los catalizadores son caros y, aunque no se consumen, no siempre se pueden recuperar y reutilizar en otras reacciones.Researchers at the UAB's Department of Chemistry have developed a ruthenium catalyst supported in silica gel which is recyclable in alkene metathesis reactions. The immobilization of the catalyst allows its easy recycling and, thus, to save money, because catalysts are expensive and, although they are not consumed, they cannot always be recovered and reused in other reactions
  corecore