World War Two according to Ulus Newspaper

Abstract

Tez No: 807829Almanya’daki Nazi rejimi, Japonya’nın takip ettiği emperyalist politika ve İtalya’daki Faşist rejim iki savaş arasında yaşanan geçici barış döneminde gelişme göstermiştir. Büyük devletler adeta bir silahlanma yarışına girmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan durum gerek mağlup devletleri gerekse galip devletleri memnun etmemiştir. Sonunda, adı geçen devletler düzenin değişmesi gerektiği iddiasıyla ortaya çıkmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu olumsuzlukları unutmayan Türk devlet adamları Türkiye’nin artık Osmanlı İmparatorluğu gibi bir dünya gücü olmadığını kabul ederek İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamak için büyük çaba sarf etmişlerdir. Dış politikayı yönlendirenler her ne olursa olsun araziler üzerinden taviz verilmeyeceğini ve sınırlar hususunda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını tüm dünyaya duyururken gerçekleştirilen konferanslarda Türkiye’nin savaşa katılmak için askeri anlamda hazır olmadığı öne sürülmüştür. Daima ulusal menfaatler doğrultusunda hareket edilmiştir. Müttefik devletlerin liderleri arasında yaşanan fikir ayrılıklarından faydalanılarak tam bir denge politikası izlenmiştir. Bununla birlikte savaşın başlangıcından itibaren gereken önlemler alınarak basın da dâhil olmak üzere her şey kontrol edilmiştir. CHP ve Matbuat Müdürlüğünün basın üzerindeki sıkı denetimi sansür kadar etkili olmuştur. Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutan Ulus Gazetesi ise CHP’nin yarı resmi yayın organı olarak yayın hayatını sürdürmüştür.The Nazi regime in Germany, the imperialist policy followed by Japan, and the Fascist regime in Italy developed during the temporary peace period between the two wars. The big states have almost entered an arms race. The situation after the First World War did not satisfy both the defeated states and the victorious states. Eventually, the aforementioned states emerged with the claim that the order should change. Turkish statesmen, who did not forget the negativities caused by the First World War, accepted that Turkey was no longer a world power like the Ottoman Empire and made great efforts not to actually participate in the Second World War. While those who direct the foreign policy announced to the whole world that no concessions will be made on the lands and that no changes will be made regarding the borders, it was argued at the conferences that Turkey was not militarily ready to join the war. Always acted in line with national interests. A policy of complete balance was followed by taking advantage of the differences of opinion among the leaders of the allied states. However, everything was controlled, including the press, by taking the necessary precautions since the beginning of the war. The strict control of the CHP and the Press Directorate on the press was as effective as the censorship. Ulus Newspaper, which takes the pulse of Turkey and the world, continued its publication life as the semi-official publication of the CH

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace@KMU

redirect
Last time updated on 03/12/2023

This paper was published in DSpace@KMU.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.