Kenniskeuzes in nieuwsberichten van Nederlandse kranten

Abstract

Deze scriptie beschrijft het verloop van kennis in nieuwsberichten. De hypothese is dat kennis geleidelijk verdwijnt uit artikelen aangezien journalisten die als bekend gaan veronderstellen. Deze scriptie is een eerste verkenning van dit gebied.

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image

  University of Groningen Digital Archive

  redirect
  Last time updated on 12/03/2014

  This paper was published in University of Groningen Digital Archive.

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.