Understanding the origin of congenital heart disease

Abstract

In Nederland wordt 1 op de 150 zwangerschappen gecompliceerd door een aangeboren hartafwijking bij het kind. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van vroegtijdige sterfte bij pasgeborenen en is steeds vaker een reden om de zwangerschap voortijdig te beëindigen. Er is weinig bekend over de oorzaken en de oorsprong van aangeboren hartafwijkingen. Smilde-Baardman heeft verschillende omgevings- en genetische risicofactoren bestudeerd om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen. Daarbij keek ze vooral naar factoren die mogelijk cholesterolwaarden van de moeder en/of transport van cholesterol van moeder naar foetus beïnvloeden. Een belangrijk resultaat is dat ze heeft aangetoond dat twee risicofactoren voor aangeboren hartafwijkingen bij het kind, namelijk roken en overgewicht, elkaar mogelijk versterken in het ontstaansmechanisme van hartafwijkingen (zie ook het persbericht: Rokende vrouwen met overgewicht hebben verhoogde kans op baby met aangeboren hartafwijking). Het onderzoek van Smilde-Baardman steunt de veronderstelling dat aangeboren hartafwijkingen veroorzaakt wordt door een samenspel van zowel omgevings- als genetische factoren. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de interactie tussen risicofactoren waarbij onder andere afwijkende cholesterolwaarden als een mogelijk belangrijke factor in de hartontwikkeling een rol spelen. Congenital heart disease (CHD) affects approximately 1 in 150 pregnancies in the Netherlands. It is a major cause of neonatal death and it often has a great impact on the life of survivors. In the research presented in this thesis, both genetic and environmental risk factors for CHD were explored in order to gain a better understanding of the origin of CHD, with a special focus on the role of maternal cholesterol. This thesis provides evidence that maternal life style factors - smoking and high body mass index - interact in the risk they convey for CHD in offspring, implying they share a biological mechanism in the development of CHD. Furthermore, insight has been gained into the contribution of maternal cholesterol, which is transported to the foetus during pregnancy, and in the foetus's own cholesterol synthesis. We have identified two new key players involved in the genetics of cardiac development, namely lipoprotein-related receptor protein 2 (LRP2) and Smoothened (SMO). Both genes are related to the SHH-pathway, a pathway that depends on sufficient cholesterol levels. Our studies support the hypothesis that CHD is a complex disorder, caused by an interaction between genetic and environmental factors. Future research should focus on maternal cholesterol as a possible modifier in foetal cardiac development.

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Groningen Digital Archive

redirect
Last time updated on 26/02/2014

This paper was published in University of Groningen Digital Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.