Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

IP-GeoTracer

By Iván Baranda Molina

Abstract

El projecte que ens ocupa ha tingut com a objectiu oferir com a servei principal la localització geogràfica d'una adreça d'Internet mitjançant l'ús del subconjunt de tècniques més eficaces de les existents a l'actualitat.El proyecto que nos ocupa ha tenido como objetivo el de ofrecer cómo servicio principal la localización geográfica de una dirección de internet mediante el uso del subconjunto de técnicas más eficaces de las existentes en la actualidad.The objective of the project that concerns us is to offer, as the principal service, the geographic location of an internet address through the use of the subset of the most efficient currently existing techniques

Topics: System Computing, Internet, TCP/IP (Computer Networks Protocols), Informàtica de Sistemes, Internet, TCP/IP (Protocols de xarxes d'ordinadors), Informática de Sistemas, Internet, TCP/IP (Protocolo de comunicaciones)
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Year: 2010
OAI identifier: oai:openaccess.uoc.edu:10609/485

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.