10.21551/jhf.281923

Pers Kralı II. Kyros’un (Büyük Kyros) (M.Ö. 559-530) Soyağacı, Ailesi ve İsmi

Abstract

Persler çeşitli boylardan oluşmaktadır ve bu boylardan en soylu olanı Pasargadai boyudur. Pers kralları bu boyun kollarından biri olan ve liderliğini Akamenes’in/ Ahameniş’in yaptığı boydan gelmektedir. Mevcut bilgiler Akamenid hanedanının tarihi süreçte iki kola ayrıldığını ve II. Kyros’un soyağacının sırasıyla I. Kambises, I. Kyros, Teispes ve Akamenes’e dayandığını göstermektedir. Antikçağ yazarları II. Kyros’un anne ve babası hakkında birbirinden farklı bilgiler vermektedir. II. Kyros’un kardeşi veya kardeşleri olup olmadığı konusunda arkeolojik ve epigrafk belgelerde ve antik dönem yazarlarının eserlerinde herhangi bilgi bulunmamaktadır. Eldeki veriler II. Kyros’un Casandane ile evliliğinden Kambises ve Bardiya/Smerdis isimlerinde iki erkek, Atossa ile Artystone isimlerinde ise iki kız çocuk sahibi olduğunu göstermektedir. Mevcut kaynaklar Kyros isminin köken olarak Persçeye dayandığına dair bazı ipuçları vermektedir. Kyros isminin kaynaklarda “Güneş” anlamına geldiği önerilmektedir. Bunların yanı sıra Kyros isminin yalnızca bir insan ismi olarak kullanılmayıp Antikçağ’da ırmak, ova ve şehir ismi olarak da kullanıldığı görülmektedir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided original full text link
oai:doaj.org/article:2112f50befb444c49274d6e035e4077eLast time updated on 10/14/2017

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more