Article thumbnail

Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering

By P.R. Bosch, M. Hoogvliet, H. Goosen and F. van der Hoeven

Abstract

Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van kennis voor wat betreft de fysieke aspecten (bodem, water, klimaat) die samenhangen met nieuwbouw en herstructurering

Topics: overstromingen, grondwaterstand, klimaatverandering, stadsomgeving, stedelijke planning, droogte, hitteresistentie, inventarisaties, stedelijke gebieden, klimaatadaptatie, Stedelijke plannen, floods, groundwater level, climatic change, urban environment, urban planning, drought, heat resistance, inventories, urban areas, climate adaptation, Urban Plans
Publisher: Climate Proof Cities Consortium
Year: 2011
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/287818 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.