Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Normering regionale wateroverlast in stedelijk gebied; inventarisatie problemen en aanbevelingen bij implementatie werknormen

By W.G.M. van der Knaap, E. Oosterhof, J. van Roestel and H. van der Wielen

Abstract

Het toetsen van het watersysteem aan een norm voor wateroverlast moet zichtbaar maken waar burgers en goederen nog een te geringe bescherming ondervinden. Uit een inventariserend afstudeeronderzoek blijkt dat deze toetsing in het landelijke gebied in volle gang is. De toetsing van het water in de bebouwde kom aan de norm van eens per 100 jaar laat echter nog te wensen over. Dit is te verklaren uit de complexiteit van water en riolering in bebouwd gebied, de vele vrijheidsgraden die het toetsingsproces kent, het gebrek aan adequate informatie en de complexiteit in de verantwoordelijkheidsstructuur in het stedelijke waterbeheer. Meer sturing aan het toetsingsproces en aan de erop volgende bepaling van de definitieve beheersnorm lijkt wenselij

Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/356893 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.