Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Conceptualisatie en parameterisatie van landgebruik, bodem, beregening en buisdrainage in het NHI

By A.A. Veldhuizen, P.J.T. van Bakel, T. Kroon, F. de Vries and H.T.L. Massop

Abstract

Bij de modellering van de hydrologie van de bodem en het landgebruik in het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) is voortgebouwd op de hydrologie voor STONE 2.3. Bij STONE is Nederland landsdekkend gemodelleerd met behulp van een beperkt aantal (6405) plots. Een plot is een unieke combinatie van gewastypen, en geclassificeerde hydrologische eigenschappen en bodemchemische eigenschappen. Bij het bouwen van het NHI is deze piotbenadering verlaten. Dit betekent dat voor elke gridcel van 250 bij 250 m een model moet worden gebouwd van het gewas-onverzadigde zone deelsysteem.Daarbij is gebruik gemaakt van de modelcode metaSWAP, de onverzadigde zone module van SIMGRO. In dit artikel wordt zowel de conceptualisatie als de bijbehorende parametrisatie en de daarvoor gebruikte bestanden in meer detail beschreve

Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/50321 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.