Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Akkerranden en onkruiden als bron van natuurlijke vijanden en plagen

By F.A.N. van Alebeek and G. van Kruistum

Abstract

In het project "Biodivers" wordt op systeemniveau (24 ha, 6 gewassen) onderzocht in hoeverre akkerranden een bijdrage leveren aan de stimulering van natuurlijke vijanden van plagen in akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen. Dit past uitstekend in de beleidswens om de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, en sluit tegelijk aan bij versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit (opvangen van drift), meer recreatieve waarden en toegankelijkheid van het landschap. In dit (deel)project "Akkerranden en onkruiden als bron voor natuurlijke vijanden en plagen" wordt mede ter ondersteuning van het bovengenoemde project "Biodivers" in de zes gewassen van het aangelegde bedrijfssysteem op de OBS te Nagele (winterpeen, spruitkool, zomertarwe, ijsbergsla, aardappel en gras-klaver) sleutelplagen bemonsterd, om de uiteindelijke effecten van de aanwezige natuurlijke vijanden op plaag-gewas-niveau zichtbaar te maken

Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/55861 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.