Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

GEWIS - Effect van opnameperiode en herbevochtiging op de effectiviteit van fungiciden

By J.R. Kalkdijk, J.G.N. Wander and L.J. Esselink

Abstract

Het computerprogramma GEWIS (Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem) brengt de relatie tussen het weer en de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen in beeld door het relatieve effect per werkzame stof te berekenen. In dit onderzoek is getracht de aannames die GEWIS doet voor opnamesnelheid en herbevochtiging (het blad waarop zich fungicide bevindt wordt nat door een vochtige nacht) van systemische fungiciden na te gaan. Binnen GEWIS wordt gerekend met opnamesnelheid die per werkzame stof verschilt en wordt er vanuitgegaan dat herbevochtiging géén effect heeft op de werking van de fungiciden. De gedachte hierachter is dat het middel dat niet direct na het spuiten wordt opgenomen onder invloed van straling en warmte dusdanig van chemische structuur verandert dat het later, als er de volgende nacht vochtig blad ontstaat, niet alsnog kan worden opgenomen. Uit dit onderzoek is de indruk ontstaan dat met name herbevochtiging toch een positief effect op de werking van het fungicide kan hebben, waarbij het effect verschilt per werkzame stof

Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/98548 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.