Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Laatbloeiende havikskruiden bij Plasmolen

By R. Haveman and E.J. Weeda

Abstract

Op de Kiekberg werden op diverse plaatsen havikskruiden gevonden. Opmerkelijk genoeg betrof het uit de groep boshavikskruiden Hieracium nemorivagum, een soort die in het verleden niet voor deze omgeving werd vermeld. Het ligt voor de hand de vraag te stellen of deze soort vroeger over het hoofd is gezien. Van de groeiplaatsen van de havikskruiden zijn vegetatieopnamen gemaak

Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/191359 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.