Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Screening middelen tegen bodemplagen in kool : veldonderzoek naar middelen om emelten en aardvlooien te bestrijden in koolgewassen 2009 in opdracht van Productschap Tuinbouw

By K. van Rozen and A. Ester

Abstract

In de vollegrondsgroenteteelt nemen de problemen met bodemgebonden plaaginsecten toe. Dit wordt voor een deel verweten aan een beperkt insecticidenaanbod. Telers van groenten in de volle grond hebben belang bij de beschikbaarheid van meerdere effectieve bestrijdingsmiddelen tegen bodemgebonden plaagorganismen in diverse gewassen. Hieraan tegemoet komend heeft het Productschap Tuinbouw opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar middelen die gewassen beschermen tegen schade door bodemgebonden plaaginsecten

Publisher: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, PPO-AGV
Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/294165 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.