Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Opslagcapaciteit en emissies in de Pot- en Containerteelt

By J. Bals, A.M. de Wit and T.G.L. Aendekerk

Abstract

1. Second-opinion over het DLG (1997) rapport - Verbeteren van de waterkwaliteit in de herinrichting Boskoop. Een belangrijk uitgangspunt van deze studie, berekening van de maximale waterbehoefte op 6 mm/etmaal, wordt onderschreven. 2. Berekening van waterbehoefte voor de boomteelt in het Gouwe Wiericke gebied Er is voor drie teelttypen met gebruik van klimatologische gegevens, gewasfactoren, oppervlakte ingenomen door ieder teelttype en waterkwaliteitseisen de actuele waterbehoefte en in 2030 berekend. De drie teelttypen zijn: vollegrondsteelt, pot- en containerteelt (PCT) en de gesloten teelt. De berekening van de inlaatbehoefte is uitgevoerd bij bassingroottes van 0, 500, 100, 1500 en 2000 m3/ha. Het is duidelijk dat de inlaatbehoefte sterk afhankelijk is van de opslagcapaciteit. Bij 0 m3/ha bedraagt de jaarlijkse watervraag 2,5 mln. m3. In 2030 zal deze behoefte door verschillende oorzaken toenemen. In de eerste plaats wordt verwacht dat het totale areaal boomteelt zal toenemen. Daarnaast zal naar verwachting het areaal vollegrond afnemen en de pot- en containerteelt toenemen. De berekende watervraag bedraagt dan 4,3 mln. m3/jaar. Bij een opslagcapaciteit van 500 m3/ha voor de PCT en gesloten teelten neemt de watervraag in een gemiddeld jaar met 70-80% en in een droog jaar met 35-45% af. De piekbehoefte voor het gebied is berekend met de gegevens van een droog jaar (1976) en bedraagt 45.000 – 60.000 m3/dag. Deze hoeveelheid is gebaseerd op optimale groei van de gewassen. 3. Alternatieve middelen voor gietwatervoorziening De besproken alternatieven zijn: grondwater, leidingwater en ruw water. Het gebruik van grondwater wordt om verschillende redenen afgeraden. Via leidingwater kan niet worden voorzien in de piekbehoefte daarnaast is het geen duurzame oplossing. Bij het alternatief ruw water is het nodig eerst een aantal vragen te beantwoorden, in hoeverre kan er worden voorzien aan de piekbehoefte en hoe vindt distributie naar de gebruikers plaats

Publisher: PPO BBF
Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/296324 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.