Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vergelijking visserij - intensiteit op basis van AIS -VMS in de Voordelta

By N.T. Hintzen, P. de Vries, D. Looije and S.T. Glorius

Abstract

IMARES voert samen met Deltares en een consortium van 4 partners monitoring uit binnen het project ‘PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta’ in opdracht van RWS-WVL. Doel van het project is in kaart te brengen of de compensatiemaatregelen in de Voordelta, als compensatiegebied aangewezen voor de aanleg van de tweede Maasvlakte, daadwerkelijk een (positief) effect hebben op onder andere de bodemfauna. Onderdeel van de compensatiemaatregelen zijn verscherpte regelgeving voor de visserij en gedeeltelijke sluiting voor de visserij

Publisher: IMARES
Year: 2014
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/301419 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.