Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Middelenonderzoek ten behoeve van knelpunten in bloembollenteelt : eindrapport onderzoek 2007-2009

By A.A.E. Bulle and A.T.J. Koster

Abstract

In de teelt, bewaring en broei van bloembolgewassen doen zich regelmatig knelpunten voor met betrekking tot de beschikbaarheid van effectieve gewasbeschermingsmiddelen. Deze knelpunten kunnen ontstaan door het plotseling wegvallen van toelatingen en toepassingen, o.a. door de kleine toepassingsproblematiek of door resistentie van gewasbeschermingsmiddelen. Ook de gevolgen van de invoering van de nieuwe Wet Gewasbescherming en Biociden geeft veel onzekerheid. Bij het huidige, smalle, middelenpakket ontstaan dan al snel knelpunten, omdat er veelal niet of nauwelijks alternatieven voorhanden zijn met afdoende en onafhankelijk bewezen werking

Publisher: PPO Bloembollen en Bomen
Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/295536 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.