Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Rapportage Use case mariene data Digitale Delta

By P.H.J. van der Kamp and M. van Asch

Abstract

Ten behoeve van ontsluiting van mariene data lopen verschillende initiatieven waarbij IMARES betrokken is. Voorbeelden hiervan zijn: het WaLTER project voor ontsluiting van de Waddenzee data, werkzaamheden t.b.v. het Informatiehuis Marien (IHM) en deelname aan het EMODNET Biology project, waarin ook Deltares participeert. IHM is eigenaar van het onderdeel "Mariene data" in het project Digitale Delta (DD). In DD participeren een aantal partners om te onderzoeken of "waterbeheer in Nederland verbeterd kan worden met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT toepassingen." In het kader van deze use case zijn gegevens uit IMARES WOT schelpdierdatabase ontsloten via een door Deltares ontwikkelde softwarestick: een set open source softwarecomponenten waarmee data kan worden ontsloten die op een geografische locatie is ingewonnen. Op basis van overleg tussen IMARES, Ministerie EZ en het IHM over financiering van data-ontsluiting zal worden besloten of en hoe het project zal worden uitgevoerd bij IMARES

Publisher: IMARES
Year: 2014
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/293003 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.