Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tweede voortgangsbericht verdoofd castreren

By G.B.C. Backus

Abstract

Verdoofd castreren wordt gezien als een tussenoplossing zolang het streven om per 2015 volledig te stoppen met castreren niet is bereikt. Hierbij is de inzet deze tussenoplossing zo kort mogelijk te laten duren. Verdoofd castreren is kostenverhogend. Deze kosten zullen door marktpartijen die in hun leveringsvoorwaarden eisen stellen ten aanzien van verdoofde castratie aan de varkenshouders gecompenseerd worden. Ten behoeve van de compensatie aan varkenshouders is het LEI gevraagd een rekenmodel te maken van de kosten alsmede een voorstel hoe deze kosten betaald gaan worde

Publisher: LEI Wageningen UR
Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/43617 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.