Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De melkprijs in beweging; Gevolgen van Europese zuivelhervorming voor de melkveehouderij

By C.J.A.M. de Bont, W.H. van Everdingen, J.H. Jager, H.H.W.J.M. Sengers and J.J. de Vlieger

Abstract

Dit rapport geeft zicht op de mogelijke gevolgen van de veranderingen in het Europese landbouwbeleid voor de melkveehouderij. Het betreft de in januari 2003 gepresenteerde Europese voorstellen en de in juni 2003 door de Europese landbouwministers genomen besluiten op het gebied van de zuivel voor de prijsvorming van melk en de inkomensontwikkeling van de melkveehouders in Nederland. Deze gevolgen worden vergeleken met de te verwachten ontwikkelingen in enkele andere EU-landen

Publisher: LEI
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/19399 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.