Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Al het voer uit de regio

By J.B. Pinxterhuis

Abstract

Hoe ver kom je met mengvoergrondstoffen uit de regio en zijn kringlopen sluitend te maken? Is de teelt van graan en andere gewassen te combineren met een hoge soortenrijkdom aan planten en dieren? En hoe is zo’n regionaal productiesysteem rendabel te krijgen? Dit zijn een paar van de vragen die in het project Echt Overijssel! aan de orde kome

Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/1047 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.