Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Epidemiologie en beheersing van Augustaziek in tulp 2002 - 2005

By C.C.M.M. Stijger, M.G. Pennock-Vos, A.F.L.M. Derks, V.P. Bijman and M.E.C. Lemmers

Abstract

Augustaziekte in tulpen wordt veroorzaakt door tabaksnecrosevirus (TNV). De virusoverdracht vindt plaats in de grond door de zwermsporen van de bodemschimmel Olpidium brassicae. De ziekte is bovengronds zichtbaar als een ernstige necrose van de spruit kort na opkomst van het gewas (ook de bol gaat meestal verloren bij vroeg Augusta) of als necrotische vlekken op de bladeren en bloemen rond de bloeitijd (laat Augusta). Augustaziek is in tulpen een weerkerend probleem. Er gaan jaren voorbij dat zichtbare schade beperkt is, andere jaren is er sprake van aanzienlijke schade. De schimmel kan in principe op veel grondsoorten voorkomen. Doel van dit project was nagaan of tabaksnecrosevirus (TNV) uit een partij tulpen (grotendeels) verdwijnt bij teelt op ziektevrije zandgronden om daarmee een mogelijkheid te hebben om partijen op te knappen en verspreiding van Augusta naar gezonde gronden te voorkomen. In het onderzoek is naar verschillende aspecten gekeken die zijn ondergebracht in vier thema’s te weten: bestrijding, beheersing, effect grondsoort en/of pelafval op symptoomexpressie bij zowel primair als secundair Augusta. Als laatste is het effect van teeltwijze op uitbreiding van Augusta onderzocht

Publisher: PPO Bloembollen
Year: 2006
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/296347 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.