Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Uit de mest- en mineralenprogramma's : Een dynamisch model voor het voorspellen van vertering, benutting en uitscheiding bij melkkoeien

By A. Bannink and J. Dijkstra

Abstract

Op dit moment wordt in de praktijk van de melkveehouderij uitgegaan van een constante voedingswaarde van een voedermiddel. Bovendien worden in de huidige onderzoekspraktijk erg grove relaties gehanteerd voor de relatie tussen N en P opname en de N en P excretie met urine en feces. Voor een specifieke bedrijfssituatie is echter een veel nauwkeurigere kwantificering mogelijk indien meer rekening gehouden zou worden met de gebeurtenissen die plaats vinden in het maagdarmkanaal en de benutting van individuele nutriƫnten door de koe. Momenteel wordt binnen programma 398-I een nieuw systeem ontwikkeld dat in staat is om rekening te houden met de gevolgen van een volledig rantsoen (i.t.t. een voederwaarde voor ieder afzonderlijk voedermiddel) en van de omstandigheden in de melkkoe. Hiermee is nauwkeuriger de invloed vast te stellen van een gewijzigde voederstrategie op de N en P benutting en op de hoeveelheid en aard van de excretie van N en P met urine en feces. Reeds 10 jaar is een realistisch model voor pensfermentatie beschikbaar (Dijkstra et al., 1992). Het model wordt nu aangepast en verfijnd zodat de complexiteit van het model een praktijktoepassing niet meer in de weg zal staa

Publisher: Animal Sciences Group
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/35190 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.