Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Beheer van microbiele gemeenschappen en visgezondheid in recirculatiesystemen

By E. Rurangwa, E. Schram, H. Smidt and M.C.J. Verdegem

Abstract

In dit artikel wordt de rol van de microbiële gemeenschap in de darm van vissen beschreven en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste huidige kennis en inzichten. Ook wordt een korte beschrijving gegeven van het ministerie van EL&I (voormalig LNV) gefinancierde project "Visgezondheid in RAS" en wordt aangestipt wat we verwachten te leren van dit project

Year: 2011
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/210867 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.