Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

"Kip, ik heb je!" Het vangen van vleeskuikens - een economische verkenning van verschillende potentieel dierenwelzijnsverbeterende alternatieven

By C.H.A.M. Eilers, Eddie Bokkers, M.C.M. Mourits and M.C. Kooten

Abstract

Dieronvriendelijke omstandigheden in de veehouderij komen grotendeels voort uit kostenbesparende maatregelen. In het overgrote deel van de gevallen resulteert een verbetering van het dierenwelzijn in hogere productiekosten.Het doel van deze studie is het bestuderen van een situatie van verminderd dierenwelzijn bij het vangen van vleeskuikens en het maken van een kostenberekening voor de verschillende alternatieven. Hiervoor werden in totaal vijf scenario's (inclusief basisscenario) bestudeerd. Aan elk van de alternatieve scenario’s zijn extra kosten ten opzichte van het basisscenario verbonden.Hier tegenover staan geen extra opbrengsten als gevolg van het diervriendelijk vangen van kuikens. Mogelijk dat door voorlichting draagvlak gecreëerd kan worden voor de extra kosten van een uitbetalingssysteem naar kwalitei

Publisher: Wetenschapswinkel Wageningen UR
Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/7523 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.