Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Verzilveren van de waterbeheerfunctie van natuurgebieden

By E.J. Bos and J. Vleugel

Abstract

Beleidsmakers op het terrein van natuurbeheer zijn gebaat bij kennis over wie er profiteert van natuur, en in welke mate. Dit inzicht vormt het uitgangspunt voor het inventariseren van de mogelijkheden om de financiering van het natuurbeheer breder te verankeren in de samenleving. In deze studie is specifiek ingegaan op de vraag welke vormen van watergebruik 'leunen' op de aanwezigheid van natuur. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een deel van het watergebruik aanzienlijke schade aan natuur toebrengt. Er is gebleken dat watergebruikers in dergelijke gevallen veelal reeds betalen voor de toegebrachte schade. Echter, van een rechtstreekse, kosteneffectieve betaling van veroorzaker aan gedupeerden is in de huidige situatie over het algemeen nog geen sprake

Publisher: LEI
Year: 2002
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/16549 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.