Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Economische consequenties zuivelpool biologische melk

By R. Hoste

Abstract

Een zuivelpool voor biologische melk, waarbij melkveehouders hun melk gezamenlijk aanbieden aan de verwerkers, is een mogelijkheid om fluctuaties in vraag en aanbod beter op te vangen. Zuivelverwerkers staan echter niet positief tegenover zo’n zuivelpool, vooral vanwege de hogere prijsschommelingen die zij door de komst van een zuivelpool verwachte

Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/42492 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.