Altpreussische Zeitung, Nr. 160 Freitag 12 Juli 1889, 41. Jahrgang

Abstract

„Altpreussische Zeitung und Anzeiger für Stadt und Land” była organem elbląskich demokratów. Gazeta liczyła 4 strony, a ukazywała się od poniedziałku do niedzieli, nakład osiągnął 11000 egzemplarzy. Zamieszczała aktualne informacje ze świata i wiadomości lokalne oraz informacje z Malborka i Ostródy, gdzie posiadała swoje filie. Ważną stroną gazety były reklamy, zapowiedzi teatralne i koncertów muzycznych. Raz w tygodniu ukazywał się dodatek specjalny m.i. : Der hausfreund. Tägliche Beilage zur „Altpreussischen Zeitung” ; "Tägliche Unterhaltungsbeilage", w którym zamieszczano zapowiedzi literackie i powieści w odcinkach. (Gazeta zmieniała swoją nazwę – np. od nr 297/1895 r. zmienia nazwę na „Altpreußische Zeitung : Elbinger Tageblatt”)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Elbląska Biblioteka Cyfrowa (Elbląg Digital Library)

redirect
Last time updated on 14/02/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.