Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Uprednostňovanie domácich výrobcov v medzinárodnom civilnom letectve

By Martin Grančay

Abstract

Cieľom práce je analýza faktora národnosti a regionálnej príslušnosti v rozhodovacom procese pri výbere lietadiel aerolíniami a inými klientmi. Zameriavame sa na dvoch najvýznamnejších producentov lietadiel súčasnosti, Airbus a Boeing. Prostredníctvom skúmania objednávok lietadiel za uplynulých 20 rokov prichádzame k záveru, že národný faktor hrá významnú úlohu – klienti zo Severnej Ameriky uprednostňujú Boeing, kým klienti z Európy uprednostňujú Airbus. Sila národného faktora je pritom silnejšia v Severnej Amerike. Zaoberáme sa tiež objednávkami lietadiel v ostatných regiónoch sveta.Airbus, Boeing, výrobcovia lietadiel, civilné letectvo, národný záujem

OAI identifier:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.