Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Minderheidstaal in de klas: Attitudes van basisschoolleraren in een landelijke context

By J.C. Bartelink

Abstract

Nederland is altijd een immigratieland geweest. De laatste decennia zijn dit voornamelijk immigranten uit het Middellandse Zeegebied. Belangrijk voor de integratie van deze groep is het leren van de taal. Voor veel immigrantenkinderen is de school de plek om de Nederlandse taal te leren. Leraren spelen een grote rol in de taalontwikkeling van naar schoolgaande kinderen. Uit eerder onderzoek (Dooly, 2005; Lee & Oxelson, 2006) blijken hun attitudes over minderheidstalen in de klas gevolgen te hebben voor de houding van meertalige immigrantenkinderen tegenover hun thuistaal en cultuur. Daarnaast kunnen de attitudes van de leraren negatieve gevolgen hebben voor de onderwijsstrategieën die zij toepassen op deze groep. Veel van voorgaand onderzoek over minderheidstaal vond plaats in een stedelijk gebied. Dit onderzoek werd door middel van een online enquête uitgevoerd in een landelijke én stedelijke context. De basisschooldocenten in de landelijke context bleken neutrale attitudes en onderwijsstrategieën te hebben ten opzichte van minderheidstalen in de klas. Ook weken hun attitudes niet significant af van de attitudes van collega’s in een stedelijke context. Wel was het verschil in de gebruikte onderwijsstrategieën tussen beide onderzoeksgroepen significant: de docenten in de landelijke context bleken negatievere onderwijsstrategieën te hanteren ten opzichte van minderheidstaal in de klas dan hun collega’s in de stedelijke context. Ook bleek uit de enquête dat docenten uit beide groepen van mening waren dat er tijdens hun opleiding niet genoeg aandacht was besteed aan meertaligheid in het onderwijs

Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/340258
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.