Location of Repository

Viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la tracció amb gas natural liquat del transport de mercaderies pesades per carretera

By Enric Vilarasau Armengol

Abstract

L'estratègia europea en matèria de mobilitat estableix com un dels seus objectius prioritaris reduir la dependència energètica del petroli. Dins d'aquest marc, la Comissió Europea ha adoptat com a primer eix de treball la diversificació tecnològica i la introducció de combustibles alternatius per a tots els modes de transport: carretera, ferrocarril, marítim i aeri. A més de donar resposta als reptes ambientals, aquest eix \ud d'actuació respon a la necessitat de dotar de major competitivitat al sector transport i els seus sectors industrials associats. Recentment casos com l’escàndol de les emissions de Volkswagen han minvat la \ud confiança que tenien els consumidors sobre els vehicles dièsel, degut les irregularitats del software específics d’aquets motors de Volkswagen i per tant s’obre una oportunitat de conscienciació i de fer un gir cap a la potenciació de combustibles alternatius al transport. \ud Resulta doncs, un moment clau a nivell europeu i nacional d’impulsar aquesta voluntat de diversificació tecnològica i d’aposta per energies alternatives. En aquest aspecte, el transport de mercaderies pesades per carretera mobilitza una gran quantitat de vehicles diàriament. D’aquests, gairebé en la seva totalitat són vehicles amb motors dièsel. Amb aquest estudi s’estudia la opció del gas natural vehicular (GNV) i en concret l’aposta per el gas natural liquat (GNL), del qual és desprèn que és una solució a curt termini per reduir les emissions del transport de mercaderia pesada per carretera així com al mateix temps una solució viable tècnica i econòmicament a tenir en compte per part dels operadors de transport

Topics: Àrees temàtiques de la UPC::Energies, Diesel motor exhaust gas, Motors dièsel -- Gas d'escapament
Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
Year: 2016
OAI identifier: oai:upcommons.upc.edu:2117/90331

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.