Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»).

By К.Ю. Сегіда

Abstract

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Географія населення з основами демографії» як одного з важливих у загальному циклі суспільно-географічної та загальноекономічної підготовки фахівців. Мета: надати методичну допомогу студентам при виконанні курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії».\ud Методичні рекомендації розраховані на студентів денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Вони містять загальні положення щодо тематики та сутності курсових робіт з зазначеної дисципліни, орієнтовну структуру та загальні вимоги до оформлення курсової роботи, вихідні дані для її виконання, розгорнутий зміст окремих складових курсової роботи із ключовими поняттями та зазначеним переліком обов’язкового розрахунково-графічного матеріалу, необхідного для аналізу, шкалу оцінювання, приклади оформлення титульної сторінки, змісту, списку використаних джерел, таблиць, рисунків тощ

Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.univer.kharkov.ua:123456789/11931

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.