Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії»

By К.Ю. Сегіда

Abstract

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу \ud «Географія населення з основами демографії » як одного з важливих у \ud загальному циклі суспільно-географічної та загальноекономічної підготовки \ud фахівців. Мета: надати методичну допомогу студентам при ви конанні \ud курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії».\ud Методичні рекомендації розраховані на студентів денного і заочного \ud відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю \ud «Економічна та соціальна географія». Вони містять загальні положення щодо \ud тематики та сутності курсових робіт з зазначеної дисципліни, орієнтовну \ud структуру та загальні вимоги до оформлення курсової роботи, вихідні дані \ud для її виконання, розгорнутий зміст окремих складових курсової роботи із \ud ключовими поняттями та зазначеним переліком обов’язкового розрахунково-графічного матеріалу, необхідного для аналізу, шкалу оцінювання, приклади \ud оформлення титульної сторінки, змісту, списку використаних джерел, \ud таблиць, рисунків тощ

Topics: географія населення, демографія, дослідження, курсова робота
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.univer.kharkov.ua:123456789/9845

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.