Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Компонентний аналіз вектору розвитку соціогеосистем

By К.А. Нємець and В.В. Грушка

Abstract

Часопис соціально-економічної географії: \ud Міжрегіональний збірник наукових праць. – \ud Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014В статті розглянуто методологічні питання використання багатовимірного простору для аналізу процесу розвит-\ud ку соціогеосистем. Пропонується разом із загальним аналізом вектора досліджувати його проекції на осі простору - за\ud часовими похідними кожного параметру процесу встановлюються їх зміни, що дає можливість вивчати розвиток соціоге-\ud осистем на рівні кожного параметру. Наводяться конкретні приклади використання методики для аналізу розвитку гео-\ud екологічної ситуації в міських і районних соціогеосистемах Дніпропетровської област

Topics: багатовимірний ознаковий простір, соціогеосистема, параметри розвитку, вектор розвитку, складові вектору, часові похідні параметрів
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.univer.kharkov.ua:123456789/9768
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.