Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Japan 1720-1839: Rangaku en transculturatie

By R.W.J. Schaap

Abstract

In deze scriptie onderzoek ik of invloed van de boeken die met de zogenaamde geneeskundige ‘rangaku’ of ‘Nederlandse studies’ gemoeid waren in Japan tussen 1720 en 1839. Hierbij toon ik aan of er sprake was van transculturatie, conform de definitie en aspecten zoals Mary Louise Pratt deze hanteert. Het doel hiervan is om een meer kosmopolitische benadering van de culturele uitwisseling tussen Nederland en Japan te belichten. Om dit te onderzoeken behandel ik allereerst de exacte definitie en aspecten die Pratt voor de transculturatie geeft. In de daarop volgende hoofdstukken onderzoek ik de situatie rondom en invloed van de geneeskundige rangaku boeken binnen de gestelde periode 1720-1853. Dat er sprake was van transculturatie blijkt uit de invloed die de rangaku had op de ontwikkeling van een onderzoekend en experimenterende ‘kritische blik’ op de wereld. Dit tegenover het traditionele metafysische neo-confuciaanse wereldbeeld. Dat er de Japanse cultuur versmelt met de westerse invloeden blijkt uit de veranderende kritische blik die alsnog gepaard gaat met confuciaanse traditie, zoals het vereren van een ‘voorvader’ van de medische wetenschappen. Voor de Westerse medische wetenschappen vinden vele Japanner deze voorvader in Hippocrates. Een belangrijke uitkomst is echter dat er blijk is van een reeds in ontwikkeling zijnde kritische blik in Japan waar de rangaku in geassimileerd wordt. Hierna dient de ontdekking van de westerse methodes voor wetenschap als katalysator voor de verdere ontwikkeling van dit kritische denken. Door de ontwikkelingen in de rangaku verschuift de originele ‘contact zone’(een aspect van transculturatie volgens Pratt) tussen de Nederlandse en de Japanse cultuur van handelseiland Dejima naar Edo. Dit is als gevolg van het opkomen van het vertalen en direct lezen van westerse boeken in Edo. Door het verkrijgen van (leesbare) boeken in Edo komen meer Japanse geleerden in contact met de westerse wereld dan voorheen. Een voorbeeld van een auto-etnografie (een ander aspect van transculturatie volgens Pratt) is te vinden in de Rangaku Kotohajime (Dawn of western science, 1815) waarin de rangaku onderzoeker Genpaku Sugita de ontwikkeling van de rangaku uiteenzet en tevens de westerse wetenschap met de traditionele neo-confuciaanse vergelijkt

Topics: Rangaku, Dejima, Deshima, Transculturation
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/338661
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.