Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ervaringen met participatie op school van jongeren met en zonder Cerebrale Parese

By A. Bos

Abstract

Doel: In deze studie werd onderzocht hoe de ervaringen met participatie op school zijn van jongeren met Cerebrale Parese (CP). Deze ervaringen zijn vergeleken met jongeren zonder CP. Dit kan in de praktijk een bijdrage leveren aan aanpassingen op school om participatie bij jongeren met CP te verbeteren. Methode: In totaal werden 13 participanten geïnterviewd door middel van een ongestructureerd interview: 5 jongeren met CP (leeftijd:M=14 jaar, Range=12-16 jaar; ernst: niveau I/II) en 8 jongeren zonder CP (leeftijd: M=14 jaar, Range= 12-17 jaar). Deze interviews zijn na het transcriberen, gelabeld en gecodeerd. De geanalyseerde thema’s zijn vervolgens verdeeld onder vier voor- gestructureerde onderwerpen: ‘Positieve ervaringen met participatie op school van jongeren met CP’, ‘Negatieve ervaringen met participatie op school van jongeren met CP’, ‘Positieve ervaringen met participatie op school van jongeren zonder CP’ en ‘Negatieve ervaringen met participatie op school van jongeren zonder CP’. Resultaten: Uit de resultaten kwamen per voor- gestructureerd onderwerp, drie situaties naar voren: ‘Ervaringen met participatie tijdens de lesuren’, ‘Ervaringen met participatie buiten de lesuren om’ en ‘Ervaringen met participatie school overstijgend’. Per onderwerp zijn de situaties verdeeld in vier a vijf thema’s. Wat betreft ervaringen met participatie tijdens de lesuren en school overstijgend, hadden de jongeren met CP wisselende positieve en negatieve ervaringen. Qua ervaringen met participatie buiten de lesuren om, hadden de jongeren met CP overwegend positieve ervaringen. De jongeren zonder CP hadden daarentegen meer positieve ervaringen met participatie in bijna alle situaties. Conclusie: Jongeren met CP hebben overwegend positieve ervaringen wat betreft participatie op school. Echter, vergeleken met jongeren zonder CP, ervaren zij meer beperkingen met participatie door hun fysieke beperking. Op school moeten aanpassingen komen om de ervaringen met participatie qua gelijkwaardigheid, schoolplein/veld, opdrachten en vriendschappen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door voorlichting over CP of door een verhard schoolveld te maken, zodat zij zich beter kunnen voortbewegen

Topics: ervaring; participatie; Cerebrale Parese; school
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/336498
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.