Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Comparació de la quantitat i qualitat de la fusió binocular en esportistes d'elit de diferents disciplines esportives i sedentaris

By Oscar Molins Calvet

Abstract

L’optometria esportiva ha evolucionat fortament en els últims 25 anys, amb el clar\ud objectiu d’establir, preservar i, fins i tot millorar la funció visual dels esportistes. Dins\ud d’aquest context de visió i esport existeix una gran controvèrsia sobre si les habilitats\ud visuals dels esportistes són superiors a les de la població sedentària. Hi ha nombrosos\ud estudis que s’han dedicat a analitzar les prestacions visuals específiques de diferents\ud disciplines esportives. En el present treball s’ha avaluat la quantitat i qualitat de la fusió\ud binocular d’una mostra de 43 esportistes d’elit de 17.48±3.16 anys, residents al Centre\ud d’Alt Rendiment de Sant Cugat, per comparar-la amb una mostra de 43 estudiants\ud sedentaris del Centre Pedagògic Sant Nicolau de Sabadell de 16.23±0.92 anys. De\ud forma anàloga, s’ha comparat els esportistes segons les característiques de les seves\ud respectives disciplines però, en aquest cas, s’ha valorat la qualitat de fusió per tal\ud d’estudiar la tendència a la percepció d’efecte SILO o SOLI segons aquestes.\ud Els resultats obtinguts informen que els esportistes manifesten una sensible\ud superioritat quan a quantitat i qualitat de fusió binocular respecte a la població\ud sedentària. Tanmateix, la comparació entre esportistes sembla indicar una lleugera\ud relació entre la percepció d’efecte SILO o SOLI segons els tipus d’esports.\ud Paraules claus: visió i esport, habilitats visuals, fusió binocular, avaluació, comparació,\ud disciplines esportives

Topics: Àrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Optometria::Visió binocular, Binocular vision, Sports--Psychological aspects, Visió binocular, Esports -- Aspectes fisiològics
Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
Year: 2013
OAI identifier: oai:upcommons.upc.edu:2117/89146

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.