Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Invloed van situatie en waarden op het ingrijpen van de mentor wanneer een student een fout maakt

By J.C. Vrolijk

Abstract

Tijdens stages gedurende de lerarenopleiding is de begeleiding van een mentor van invloed op het leerproces van de student. Om dit leerproces zo productief mogelijk te laten zijn is het van belang dat mentoren zich bewust worden van factoren die hun persoonlijk handelen beïnvloeden. In dit onderzoek is onderzocht wat de invloed is van de ernst van de fout van de student, het type fout en de waarden van de mentor op de nadrukkelijkheid waarmee de mentor ingrijpt tijdens het lesgeven van de student. Honderdvijftig leerkrachten hebben aan de hand van vier vignetten aangegeven hoe nadrukkelijk zij zullen ingrijpen in de omschreven situaties. In elk vignet was sprake van een inhoudelijke fout of een klassenmanagementfout welke steeds ernstiger werd. Door paired comparison werd duidelijk in hoeverre elke participant mentor- en/of leerkrachtwaarden belangrijk vond. Uit de resultaten bleek dat de nadrukkelijkheid van ingrijpen steeds groter wordt naarmate de fout ernstiger wordt. Daarnaast grijpen mentoren nadrukkelijker in bij een inhoudelijke fout dan bij een klassenmanagementfout. Tot slot hebben veel mentoren een voorkeur voor leerkrachtwaarden en niet voor mentorwaarden. Mentoren met een leerkrachtwaardenvoorkeur grijpen nadrukkelijker in dan mentoren met een mentorwaardenvoorkeur. Kortom, zowel de ernst, het type fout als de waarden van de mentor zijn van invloed op het handelen. In professionaliseringstrajecten voor mentoren is het belangrijk om aandacht te besteden aan dit resultaat, zodat mentoren zich hier bewust van worden en na gaan denken over hoe zij hun student het beste kunnen begeleiden

Topics: Mentor; student; begeleiden; ernst van fout; type fout; waarden; ingrijpen
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/335462
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.