Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De Motivatie en Ervaren Behoefte-ondersteuning van Begaafde Leerlingen in Plusklassen en Reguliere Klassen

By S.A.G. Freriks

Abstract

De afgelopen jaren is er een grote toename te zien in scholen die verrijking aanbieden voor begaafde leerlingen door middel van een interne plusklas. In dit onderzoek wordt de motivatie bekeken vanuit de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie stelt dat de mate van behoefte-ondersteuning (autonomie-ondersteuning, structuur en betrokkenheid) een positieve invloed heeft op de motivatie van leerlingen. Middels vragenlijsten en interviews die zijn afgenomen bij 202 leerlingen werden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: In hoeverre verschilt de autonome en gecontroleerde motivatie van begaafde leerlingen die een plusklas bezoeken in de interne plusklas en hun reguliere klas? En In hoeverre kunnen eventuele motivatieverschillen verklaard worden door de mate waarin behoefte-ondersteunend onderwijs wordt ervaren in de plusklas en reguliere klas? Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat begaafde leerlingen meer autonoom gemotiveerd zijn in de plusklas en dat in de plusklas een hogere betrokkenheid werd ervaren. Uit de interviews bleek dat in de plusklas meer autonomie-ondersteuning werd geboden. Verder was betrokkenheid de belangrijkste voorspeller van de autonome motivatie in beide contexten. De structuur en een gebrek aan autonomie-ondersteuning hingen samen met de gecontroleerde motivatie. Een combinatie van autonomie-ondersteuning en structuur zorgde voor hogere autonome motivatie

Topics: Motivatie, Behoefte-ondersteuning, begaafde leerlingen, mixed methods, interne plusklassen
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/335445
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.